Perspektywy i wyzwania reintegracji Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem. Omówienie pracy Liberated Karabakh. Policy Perspectives by the ADA University Community, eds. F. Ismailzade, D. Krnjević Mišković, ADA University Press, Baku 2021, 274 ss.

Rafał Czachor

ORCID: Rafał Czachor: 0000-0002-5929-9719

Afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska

Pages: 349-360

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.14

Citation method: R. Czachor, Perspektywy i wyzwania reintegracji Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem. Omówienie pracy „Liberated Karabakh. Policy Perspectives by the ADA University Community”, eds. F. Ismailzade, D. Krnjević Mišković, ADA University Press, Baku 2021, 274 ss., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 349-360, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.14