Review: Bieber, F. (2020). Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu. Biblioteka XX vek.

Agata Domachowska

ORCID: Agata Domachowska: 0000-0002-8521-9399

Pages: 269-273

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.16

Citation method: A. Domachowska, Review Bieber, F. (2020). Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu. Biblioteka XX vek. Florian Bieber. The rise of authoritarianism in the Western Balkans, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 269-273, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.16