Defence diplomacy of the Bucharest Nine (B9) countries during the war in Ukraine. The balance of the first year of the war

Dyplomacja obronna państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) w czasie wojny w Ukrainie. Bilans pierwszego roku wojny

ORCID: Sabina Olszyk: 0000-0002-0408-3291

Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

ORCID: Sabina Olszyk: 0000-0002-0408-3291

Pages: 109-134

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.6

Citation method: S. Olszyk, Defence diplomacy of the Bucharest Nine (B9) countries during the war in Ukraine. The balance of the first year of the war, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 109-134, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.6

Abstract: The article concerns the cooperation of NATO’s eastern flank countries in support of war-torn Ukraine. The aim of the discussion is to show the actions of the B9 countries, implementing the ideas and tasks of defence diplomacy, undertaken during the first year of the war (24 February, 2022 – 24 February, 2023). This support took place in several key areas: political, diplomatic, military, and humanitarian. It was of fundamental importance for maintaining the functioning and stability of Ukraine and its fighting capabilities, especially in the early period after the Russian Federation’s invasion. The author tried to verify the following: how was Ukraine supported in practice? Did all B9 countries equally and with the same level of commitment provide assistance in all the identified areas? What factors could potentially strengthen or weaken the B9 countries’ involvement in implementing the ideas of defence diplomacy in Ukraine? The analysis was based on current data and materials made available over the past year in the media and on the Internet.

Bibliography:

1. Andrzej Duda przed Radą Najwyższą Ukrainy, 22.05.2022, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/andrzej-duda-z-wizyta-na-ukrainie,54043.

2. Bodalska B., Szczyt B9 o wojnie w Ukrainie i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, 13.06.2022, https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/szczyt-b9-wojna-ukraina-wschodnia-flanka-nato/ [24.04.2023].

3. Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, New York 1997.

4. Całus K. i in., Wschodnia flanka NATO po roku wojny – mobilizacja różnych prędkości, “Komentarze OSW” 2023, nr 491, s. 1-6, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komentarze%20OSW%20491.pdf.

5. Całus K., Nad wyraz ostrożnie. Rumunia wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, “Analizy OSW”, 14.10.2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-10-14/nad-wyraz-ostroznie-rumunia-wobec-rosyjskiej-inwazji-na-ukraine.

6. Drab L., Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP, Warszawa 2018.

7. Frączek J., Polska pomoc dla Ukrainy przebiła wszystkich. Oto ile poszło z zasobów armii, 26 February 2023, https://tiny.pl/wzq68.

8. Gołębiowska M., Litewska solidarność z Ukrainą, “Komentarze IEŚ” 2022, nr 712, s. 1-2, https://ies.lublin.pl/komentarze/litewska-solidarnosc-z-ukraina/.

9. Kalendarz posiedzeń [24.02.2022-24.02.2023], https://tiny.pl/wzqb3.

10. Kostrzewa K., MSZ: W dalszym ciągu nie planujemy ewakuacji naszej ambasady w Kijowie, 28.02.2022, https://tiny.pl/wzqzh.

11. Lewkowicz Ł., Czarnecki S., Héjj D., (Nie)jednolitość państw Grupy Wyszehradzkiej wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, “Komentarze IEŚ” 2022, nr 567, https://ies.lublin.pl/komentarze/niejednosc-panstw-grupy-wyszehradzkiej-wobec-agresji-rosyjskiej-na-ukraine/.

12. List of military aid to Ukraine during the Russo-Ukrainian War, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War#.

13. Małecki M., W ciągu roku od napaści Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 2,2 mld euro, “Dziennik Gazeta Prawna”, 24.02.2023, https://tiny.pl/wzqzm.

14. Mapa tygodnia: Polska dyplomacja w czasie wojny na Ukrainie, https://tiny.pl/wzqzt.

15. Ogrodnik Ł., Reakcja Czech na rosyjską agresję zbrojną na Ukrainę, 03.03.2022, https://www.pism.pl/publikacje/reakcja-czech-na-rosyjska-agresje-zbrojna-na-ukraine.

16. Olszyk S., Bukaresztańska Dziewiątka (B9), [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, s. 104-114.

17. Olszyk S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrinie, [w:] Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, T. Ambroziak i in. (red.), Toruń 2016, s. 162-178.

18. Olszyk S., The role of think tanks in actions for defence diplomacy. An example of Poland, “Polish Political Science Yearbook” 2022, t. 51, s. 155-181, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/51/ppsy202221_10.pdf.

19. Olszyk S., Wschodnia flanka NATO, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, s. 966-972.

20. Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/uchwaly/2048_u.htm.

21. Pacewicz P., Gdzie jest milion uchodźców z Ukrainy? W danych SG widać też lęk przed rocznicą 24 lutego, 28.02.2023, https://oko.press/ilu-jest-uchodzcow-z-ukrainy.

22. Statement by NATO Heads of State and Government on Russia’s attack on Ukraine, 25.02.2022, https://tiny.pl/wzqzp.

23. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej: Prezydenci V4 omówili kwestie dotyczące wojny w Ukrainie, 11.10.2022, https://tiny.pl/wzqz4.

24. Szczyt UE-Ukraina, 3 lutego 2023, https://tiny.pl/wzqz8.

25. Terlikowski M. i in., The Bucharest 9: Delivering on the Promise to Become the Voice of the Eastern Flank, “PISM Policy Paper” 2018, nr 4, s. 1-8, https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/24501.pdf

26. Ukraine Refugee Situation, UNHCR, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.

27. Ukraine Support Tracker. Government support to Ukraine: Military aid, € billion, Kiel Institute for The World Economy, https://app.23degrees.io/view/KJpesgWQv1CmxoMr-bar-stacked-horizontal-figure-5_scv.

28. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583).

29. Wizyty zagraniczne prezydenta Andrzeja Dudy, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne.

30. Wojna na Ukrainie. Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie, 25.02.2022, https://tiny.pl/wzq3g.

31. Wspólna deklaracja Przewodniczących Parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w rok od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, https://tiny.pl/wzqsk.