Redakcja zeszytu: Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz

ISSN: 1732-1395

e-ISSN: 2719-2911

Liczba stron: 253

Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Wydanie: Lublin 2014

Artykuły