The importance of Ukraine in the process of ensuring the energy security of Central European countries in the political thought of Polish political parties during the Russian-Ukrainian war. Selected issues

Znaczenie Ukrainy w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej w myśli politycznej polskich partii politycznych w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wybrane zagadnienia

Michał Paszkowski

ORCID: Michał Paszkowski:

Pages: 125-138

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.8

Citation method: M. Paszkowski, The importance of Ukraine in the process of ensuring the energy security of Central European countries in the political thought of Polish political parties during
the Russian-Ukrainian war. Selected issues, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 125-138, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.8

Abstract: Ukraine has played an extremely important role in ensuring the energy security of Central European countries over the years, mainly due to its position as a transit state. Past energy crises (2006, 2009) have affected the perception of the country in Europe and led to Russian-German energy projects that reduce the level of regional security (e.g., Nord Stream 1, Nord Stream 2). In Poland, various political parties (Law and Justice, Civic Platform, the Left Party, Polish People’s Party) have referred differently to regional cooperation and the function Ukraine might offer in this type of process. In this context, the aim of the article was to analyse the political thought of selected Polish parliamentary parties regarding the importance of Ukraine in ensuring the energy security of Central European countries during Russia’s armed attack on Ukraine in 2022. The starting point of the analyses was the general thesis that political parties in Poland treated Ukraine as a key state in efforts to limit the negatively perceived energy policy of the Russian Federation in the region.

Bibliography:

1. Bartoszewski W.T., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=37&view=S.

2. Budka B., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 49 pos., 24 February 2022, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=49&dzien=2&wyp=35&view=S.

3. Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [in:] eidem (eds.), Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, Lublin 2001.

4. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=36&view=S.

5. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 47 pos., 26 January 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=47&dzien=1&wyp=158&view=S.

6. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=005.

7. Kosiniak-Kamysz W., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 49 pos., 23 February 2022, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=49&dzien=1&wyp=7&view=S.

8. Kowal P., Poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II, druk 1213, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5069DCB8D5ADAC3FC12586E2004E4629/%24File/1213.pdf.

9. Kowal P., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=4&view=S.

10. Kowalski J., Poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2, druk 620, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/60E34DA42BDF040FC12585E500534BF6/%24File/620.pdf.

11. Kowalski J., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=34&view=S.

12. Łukaszewska-Trzeciakowska A., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 63 pos., 6 October 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=44&view=S.

13. Maciejewska B., Wypowiedź na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, 5 kadencja, 26 April 2022, https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/BE88C35FD02CD343C1258839004658FC/%24File/0249009.pdf.

14. Małecki M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 46 pos., 13 January 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=46&dzien=2&wyp=12&symbol=PYT_WYP.

15. Małecki M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 63 pos., 6 October 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=49&view=S.

16. Nitras S., Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, 5 kadencja, nr 51, 11 June 2021, https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/FEC8DB1A0F1BC83BC12586F8005098E8/%24File/0135609.pdf.

17. Paszkowski M., Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, “Humanities and Social Sciences” 2015, no. 2(22), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.22.

18. Premier: Rozmowy z Kijowem dotyczą m.in. poszukiwania gazu na zachodzie Ukrainy; „Nasz plan to stać się hubem energetycznym Europy Środkowej”, wPolityce, 16 March 2023, https://wpolityce.pl/polityka/638375-premier-nasz-plan-to-stac-sie-hubem-energetycznym-regionu.

19. Prezydent: Hub energetyczny w Polsce to szansa dla Ukrainy, 15 November 2018, https://biznesalert.pl/prezydent-polska-hub-energetyczny-gaz-baltic-pipe-ukraina/.

20. Sanecka-Tyczyńska J., Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej (2001-2015), Lublin 2018.

21. Schetyna G., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=11&view=S.

22. Warzecha J., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 35 pos., 22 July 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=35&dzien=2&wyp=265&view=S.