The importance of Ukraine in the process of ensuring the energy security of Central European countries in the political thought of Polish political parties during the Russian-Ukrainian war. Selected issues

Znaczenie Ukrainy w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej w myśli politycznej polskich partii politycznych w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wybrane zagadnienia

Michał Paszkowski

ORCID: Michał Paszkowski:

Strony: 125-138

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.8

Sposób cytowania: M. Paszkowski, The importance of Ukraine in the process of ensuring the energy security of Central European countries in the political thought of Polish political parties during
the Russian-Ukrainian war. Selected issues, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 125-138, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.8

Słowa kluczowe: , , ,


Abstrakt: Ukraina przez lata odgrywała niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej, z uwagi na pełnienie funkcji państwa tranzytowego. Mające miejsce w przeszłości kryzysy energetyczne (2006, 2009) wpłynęły na postrzeganie tego państwa w Europie oraz doprowadziły do realizacji rosyjsko-niemieckich projektów energetycznych ograniczających poziom bezpieczeństwa regionalnego (m.in. Nord Stream 1, Nord Stream 2). W Polsce poszczególne partie polityczne (Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe) w odmienny sposób odnosiły się do regionalnej kooperacji oraz funkcji, jaką mogła w tym procesie odegrać Ukraina. W tym kontekście celem artykułu była analiza myśli politycznej wybranych polskich ugrupowań parlamentarnych w zakresie znaczenia Ukrainy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej w okresie zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r. Punktem wyjścia analiz była generalna teza, że partie polityczne w Polsce traktowały Ukrainę w kategoriach państwa odgrywającego kluczowe miejsce w staraniach ograniczających negatywnie postrzeganą politykę energetyczną Federacji Rosyjskiej w regionie.

Bibliografia:

1. Bartoszewski W.T., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=37&view=S.

2. Budka B., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 49 pos., 24 February 2022, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=49&dzien=2&wyp=35&view=S.

3. Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [in:] eidem (eds.), Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, Lublin 2001.

4. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=36&view=S.

5. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 47 pos., 26 January 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=47&dzien=1&wyp=158&view=S.

6. Konieczny M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=005.

7. Kosiniak-Kamysz W., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 49 pos., 23 February 2022, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=49&dzien=1&wyp=7&view=S.

8. Kowal P., Poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II, druk 1213, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5069DCB8D5ADAC3FC12586E2004E4629/%24File/1213.pdf.

9. Kowal P., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=4&view=S.

10. Kowalski J., Poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2, druk 620, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/60E34DA42BDF040FC12585E500534BF6/%24File/620.pdf.

11. Kowalski J., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 31 pos., 15 June 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=31&dzien=1&wyp=34&view=S.

12. Łukaszewska-Trzeciakowska A., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 63 pos., 6 October 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=44&view=S.

13. Maciejewska B., Wypowiedź na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, 5 kadencja, 26 April 2022, https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/BE88C35FD02CD343C1258839004658FC/%24File/0249009.pdf.

14. Małecki M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 46 pos., 13 January 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=46&dzien=2&wyp=12&symbol=PYT_WYP.

15. Małecki M., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 63 pos., 6 October 2022, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=2&wyp=49&view=S.

16. Nitras S., Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, 5 kadencja, nr 51, 11 June 2021, https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/FEC8DB1A0F1BC83BC12586F8005098E8/%24File/0135609.pdf.

17. Paszkowski M., Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, “Humanities and Social Sciences” 2015, no. 2(22), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.22.

18. Premier: Rozmowy z Kijowem dotyczą m.in. poszukiwania gazu na zachodzie Ukrainy; „Nasz plan to stać się hubem energetycznym Europy Środkowej”, wPolityce, 16 March 2023, https://wpolityce.pl/polityka/638375-premier-nasz-plan-to-stac-sie-hubem-energetycznym-regionu.

19. Prezydent: Hub energetyczny w Polsce to szansa dla Ukrainy, 15 November 2018, https://biznesalert.pl/prezydent-polska-hub-energetyczny-gaz-baltic-pipe-ukraina/.

20. Sanecka-Tyczyńska J., Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej (2001-2015), Lublin 2018.

21. Schetyna G., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 74 pos., 13 April 2023, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=74&dzien=2&wyp=11&view=S.

22. Warzecha J., Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu, 5 kadencja, 35 pos., 22 July 2021, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=35&dzien=2&wyp=265&view=S.

Słowa kluczowe: , , ,