Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach

Redakcja zeszytu: Andrzej Gil

ISSN: 1732-1395

e-ISSN: 2719-2911

Liczba stron: 135

Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Wydanie: Lublin 2012

Artykuły