Aktualności IEŚ

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Programie I Polskiego Radia, 17.01.2020

W piątek, 17 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Piotra Pogorzelskiego w audycji „Więcej Świata” w Programie I Polskiego Radia. Rozmowa dotyczyła kwestii praworządności na Węgrzech, do czego nawiązaniem była czwartkowa (16 stycznia) rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której stwierdzono, że sytuacja na Węgrzech pogorszyła się od głosowania nad uruchomieniem wobec Węgier procedury Artykułu 7.

„30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej” – seminarium z udziałem Dominika Héjja z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 17.01.2020

W piątek, 17 stycznia, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW odbyło się I Ogólnopolskie seminarium naukowe Katedry Systemów Politycznych – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wziął w nim udział analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Dominik Héjj, który wystąpił w panelu poświęconym zmianom ustrojowym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a także próbom podejmowania prognoz dotyczących rozwoju systemu politycznego na Węgrzech.

Komentarz Dominika Wilczewskiego z Zespołu Bałtyckiego IEŚ w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 15.01.2020

W środę, 15 stycznia, w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł Michała Potockiego Skandal wokół litewskich Polaków. W tle kontrowersyjny minister, dotyczący sytuacji w koalicji rządowej na Litwie i problemów związanych z obecnością w niej przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Komentarza do artykułu udzielił Dominik Wilczewski z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w radiu TOK FM, 15.01.2020

W środę, 15 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Agnieszki Lichnerowicz w audycji „Światopodgląd” w radiu TOK FM. Rozmowa dotyczyła kwestii praworządności na Węgrzech w kontekście debaty na forum Parlamentu Europejskiego na temat zgodności węgierskiego ustawodawstwa z prawem UE. Między innymi od niej zależeć ma poczynienie ewentualnych dalszych kroków w procedurze artykułu 7 TUE wobec Węgier.

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Programie II Polskiego Radia, 10.01.2020

W piątek, 10 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Piotra Pogorzelskiego w audycji „Puls świata” w Programie II Polskiego Radia. Rozmowa dotyczyła obchodów setnej rocznicy podpisania traktatu w Trianon z 1920 r., a także jego implikacji dla relacji węgiersko-ukraińskich.

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w radiu TOK FM, 7.01.2020

We wtorek, 7 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego był gościem Przemysława Iwańskiego w godzinnym, przedpołudniowym paśmie radia TOK FM. Rozmowa dotyczyła polityki historycznej Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu turanizmu i traktatu z Trianon na politykę zagraniczną Węgier.

Udział dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik w warsztatach poświęconych rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i komunikacji strategicznej, 17.12.2019

17 grudnia 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w warsztatach poświęconych rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i komunikacji strategicznej, które odbyły się w Warszawie w ramach projektu „Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”, zrealizowanego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji.

Call for papers for the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2020

Call for papers for the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2020

Editors of the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” invite papers and reviews to be published in 2020 in the Yearbook.

Full details available on the Call for papers page.

 

Dr Łukasz Lewkowicz, analityk Instytutu Europy Środkowej, na wyjeździe naukowym w Słowenii, 16-20.12.2019

Dr Łukasz Lewkowicz, analityk Instytutu Europy Środkowej, w ramach programu Erasmus Plus wygłosił cykl wykładów pt. „Regional cooperation in Central Europe” w School of Advanced Social Studies w Nowej Goricy na Słowenii. W ich trakcie poinformował studentów m.in. o działalności Instytutu Europy Środkowej, a także o Grupie Wyszehradzkiej, Inicjatywie Trójmorza, relacjach polsko-słoweńskich.

W trakcie wykładu

Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich – Kijów, 16.12.2019

16 grudnia 2019 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki odbyło się seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich”.

Spotkanie w Instytucie Polskim w Kijowie, 17.12.2019

17 grudnia 2019 r. przedstawiciele IEŚ oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS spotkali się z dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, panem Bartoszem Musiałowiczem. Rozmowy dotyczyły obszarów możliwej współpracy i wzajemnego wsparcia.

Spotkanie

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego w programie „Światopodgląd” w radiu TOK FM, 17.12.2019

We wtorek, 17 grudnia 2019 r., dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Agnieszki Lichnerowicz w programie „Światopodgląd” w radiu TOK FM. Rozmowa dotyczyła bieżącej polityki wewnętrznej Węgier związanej ze zmianami w sposobie finansowania teatrów, a także toczącego się postępowania w ramach Artykułu 7.

Link do audycji na witrynie radia TOK FM.