Aktualności IEŚ

Analityk IEŚ dr Łukasz Lewkowicz w Radiu Lublin o wyborach parlamentarnych i pandemii koronawirusa na Słowacji, 22.03.2020

22 marca analityk IEŚ dr Łukasz Lewkowicz był gościem Radia Lublin. W programie „Studio wschodnie” rozmawiał o konsekwencjach ostatnich wyborów parlamentarnych na Słowacji. Omawiał także restrykcje wprowadzone przez władze słowackie w ramach stanu wyjątkowego i przedstawiał wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę Słowacji.  

Prezydencja Chorwacji w Radzie UE oraz współpraca polsko-chorwacka w Europie Środkowej, seminarium 11.03.2020

11 marca 2020 roku - w mocno zmniejszonym składzie i przy okrojonym programie - odbyło się polsko-chorwackie seminarium: Croatian Presidency in the EU Council and Polish-Croatian cooperation in Central Europe, z udziałem ekspertów z obu krajów. Pomimo okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dyskusja była długa i ciekawa.

Seminarium

Analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz wykładowcą na studiach podyplomowych dotyczących dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego w Ropie, 6-8.03.2020

W dniach 6-8 marca 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ przeprowadził cykl wykładów o stosunkach Polski i Słowacji w XX w. w ramach studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym na pograniczu polsko-słowackim” w Ropie. Uczestnikami pierwszego zjazdu byli działacze regionalni z Polski i Słowacji, w tym przedstawiciele mniejszości łemkowskiej.

Dominik Héjj w Programie I PR o Wegrzech wobec kryzysu migracyjnego, 5.03.2020

W środę, 5 marca, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego był gościem Piotra Pogorzelskiego w audycji „Więcej Świata” w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Rozmowa dotyczyła stanowiska Węgier wobec kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym najprawdopodobniej przyjdzie zmierzyć się Europie, a także polityki Węgier wobec Bałkanów Zachodnich i Turcji. Ten ostatni temat jest szczególnie istotny wobec napiętych relacji pomiędzy Rosją a Turcją, bowiem z obydwoma państwami Budapeszt chce utrzymywać dobre relacje.

Wizyta studyjna analityka IEŚ dr Łukasza Lewkowicza w Bratysławie, 27.02.-04.03.2020

W dniach 27 lutego – 4 marca 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz, analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, przebywał na wizycie studyjnej w Bratysławie. Podczas pobytu spotkał się z przedstawicielami polskiej dyplomacji oraz słowackimi dziennikarzami i ekspertami zajmującymi się problematyką międzynarodową, m.in. ambasadorem Krzysztofem Strzałką, byłym ministrem spraw zagranicznych Słowacji Eduardem Kukanem, dyrektorem SFPA Tomášem Strážayem, Jurajem Marušiakiem ze Słowackiej Akademii Nauk, Grigorijem Mesežnikovem z Instytutu Spraw Publicznych.

Spotkanie z ambasadorem Republiki Estonii, 27.02.2020

27 lutego 2020 r. Zespół Bałtycki IEŚ złożył wizytę ambasadorowi Republiki Estonii w Rzeczypospolitej Polskiej – Martinowi Rogerowi. Spotkanie poświęcone było znaczeniu Trójmorza w polityce zagranicznej Estonii, współpracy gospodarczej między Polską a Estonią, polityce klimatycznej oraz narracjom historycznym ze strony Rosji.

Spotkanie z pracownikami Wydziału Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, 27.02.2020

27 lutego 2020 r. członkowie Zespołu Bałtyckiego IEŚ spotkali się z pracownikami Wydziału Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ. Tematami spotkania były: znaczenie Inicjatywy Trójmorza, projekty infrastrukturalne w regionie bałtyckim (Rail Baltica, Via Carpatia) oraz znaczenie Rady Państw Morza Bałtyckiego i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Spotkanie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ z II sekretarzem Ambasady Węgier, 26.02.2020

26 lutego członkowie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ (dr Agata Tatarenko, dr Dominik Héjj, dr Łukasz Lewkowicz, Szczepan Czarnecki) spotkali się z II sekretarzem Ambasady Węgier Gergelym Máté. Rozmowa dotyczyła współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza, a także wyzwań i strategii bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej. Dyskutowano również na temat perspektyw pogłębienia współpracy pomiędzy Polską a Węgrami.

Dr Jakub Olchowski w Radiu Lublin o sytuacji na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich w sześć lat po Rewolucji Godności, 23.02.2020

23 lutego 2020 r. dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ, był gościem Radia Lublin. W programie „Studio wschodnie” rozmawiał z red. Tomaszem Nieśpiałem na temat sytuacji na Ukrainie, gdzie 20 lutego obchodzony był Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni; o tym, jak zmieniła się Ukraina po dramatycznych wydarzeniach z lat 2013/14, oraz o tym, czy obecnemu prezydentowi Ukrainy uda się poprawić stosunki polsko-ukraińskie.

Dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ o kondycji dziennikarstwa na Słowacji, 14.02.2020

14 lutego 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ wypowiedział się na temat kondycji dziennikarstwa na Słowacji.

Link do wywiadu na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz na Forum Bezpieczeństwa w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), 12-13.02.2020

Podczas Forum Bezpieczeństwa, odbywającego się na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Macieja Bela, dr Łukasz Lewkowicz wygłosił referat pt. „Needless Alliance or Strategic Partnership? The Three Seas Initiative in the Foreign Policy of the Slovak Republic”. Przeprowadził również rozmowę z przedstawicielami Wydziału na temat współpracy z Instytutem Europy Środkowej.

Baltic Sea Security Initiative. Societal Security Recommendations, 7.02.2020

7 lutego 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Zespołu Bałtyckiego IEŚ uczestniczyła w warsztatach „Baltic Sea Security Initiative. Societal Security Recommendations” w Aalborgu (Dania) razem z ekspertami z Łotwy, Litwy, Szwecji, Danii i Norwegii. Warsztaty zorganizowane były przez Aalborg Center for European Studies (ACEuS).