RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 25.05. 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy na podstawie art. 13 RODO, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 LUBLIN (dalej: Instytut) instytucja publiczna dostępna pod adresem internetowym www.ies.lublin.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Instytucie jest Paweł Jarosz, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem pawel.jarosz@ies.lublin.pl; pod numerem telefonu: +48 81 532 29 07 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jeśli nie chcą Państwo być zapraszani na organizowane przez nas dyskusje, konferencje, seminaria i spotkania, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać przygotowywanych przez nas analiz, raportów, opinii i ekspertyz, prosimy o poinformowanie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Instytutu, którym jest realizacja działalności statutowej. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapewniamy Państwu możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie pisząc na adres: pawel.jarosz@ies.lublin.pl

Jeśli mają Państwo pytania związane ze sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: pawel.jarosz@ies.lublin.pl

Bardzo zależy nam na utrzymaniu kontaktu z Państwem!

Jednocześnie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane wykonując zadania, które realizujemy w interesie publicznym.