Wyniki wyszukiwania

Zespół Bałkański

Komentarze IEŚ 612
- Zespół Bałkański

Wyzwania dla słoweńskiej gospodarki pod rządami Roberta Goloba

Nowy rząd Roberta Goloba będzie musiał zmierzyć się ze spadającym tempem rozwoju gospodarczego, wnikającym przede wszystkim z wolnego wzrostu PKB w Niemczech i we Włoszech, tj. na głównych rynkach zbytu słoweńskich produktów. Niskie bezrobocie oraz dobra sytuacja fiskalna pozwalają jednak Golobowi na pewną dozę optymizmu, który wzmocniony zostanie napływem...

Więcej →

Zespół Europy Wschodniej

Komentarze IEŚ 611
- Zespół Europy Wschodniej

Wyzwania gospodarki ukraińskiej w czasie agresji rosyjskiej (cz. 2)

Wojna rosyjsko-ukraińska powoduje ogromne straty ludzkie i materialne oraz wywołuje kolejne kryzysy. Trzy miesiące działań zbrojnych skutkują nieodwracalnymi zniszczeniami. Pogłębia się recesja gospodarcza. Osłabiona przez dwuletnią pandemię koronawirusa gospodarka ukraińska kumuluje wszystkie środki w celach obronnych, a dodatkowo mierzy się z wyhamowaniem reform i...

Więcej →

Zespół Europy Wschodniej

Lublin Central Europe Forum 2022

This Year’s Theme: Central Europe: a Shift in the Security Paradigm Link do transmisji 25 maja  24 MAY 2022 (Trybunał Koronny, Lublin, 16.00 CET) Otwarcie Forum:  Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina  Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej panel 1: Agresja Rosji na Ukrainę: konsekwencje dla porządku i bezpieczeństwa...

Więcej →

Zespół Europy Wschodniej

- Zespół Europy Wschodniej

„Rumunia jest inna”. Staje po stronie Ukrainy i jednocześnie się jej boi. Korespondencja z Bukaresztu. Polecamy teksty Piotra Oleksego o Rumunii i Naddniestrzu

Rumunia chce w Basenie Karpackim pełnić rolę bastionu Zachodu, dlatego jednoznacznie poparła Ukrainę. Z drugiej jednak strony tamtejsze elity próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak naprawdę wsparcie dla sąsiada ogarniętego wojną jest tak bierne. „Rumunia jest inna”. Staje po stronie Ukrainy i jednocześnie się jej boi. Tekst Piotra Oleksego w...

Więcej →

Zespół Europy Wschodniej

Komentarze IEŚ 610
- Zespół Europy Wschodniej

Wyzwania gospodarki ukraińskiej w czasie agresji rosyjskiej (cz. 1)

Wojna rosyjsko-ukraińska powoduje ogromne straty ludzkie i materialne oraz wywołuje kolejne kryzysy. Trzy miesiące działań zbrojnych skutkują nieodwracalnymi zniszczeniami. Pogłębia się recesja gospodarcza. Osłabiona przez dwuletnią pandemię koronawirusa gospodarka ukraińska kumuluje wszystkie środki w celach obronnych, a dodatkowo mierzy się z wyhamowaniem reform i...

Więcej →

Zespół Bałtycki

Komentarze IEŚ 609
- Zespół Bałtycki

Finlandia i Szwecja składają wnioski o członkostwo w NATO

Złożenie wniosków o członkostwo w NATO przez przedstawicieli Finlandii i Szwecji to „historyczny moment” dla bezpieczeństwa europejskiego i stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego. Decydenci w obu państwach podjęli liczne kroki na rzecz koordynacji działań, która pozytywnie wpływa na stabilność w regionie Morza Bałtyckiego. Wprawdzie wielu...

Więcej →
26 maja 2022

Patologie systemu decyzyjnego w Rosji

Rozmowa nr 237

Dlaczego rosyjskie służby specjalne wprowadzały w błąd Władimira Putina, informując go o sytuacji na Ukrainie? Rosja miała zająć Ukrainę w kilka dni, a tymczasem wojna trwa już czwarty miesiąc, ponieważ nie spodziewano się aż tak silnego oporu i determinacji obrońców. Odpowiedzią na to pytanie jest zrozumienie funkcjonowania systemu decyzyjnego w Rosji – wyjaśnia kierownik Zespołu Europy Wschodniej dr Jakub Olchowski.

26 maja 2022

Polityka Chin wobec agresji Rosji na Ukrainę

Rozmowa nr 236

W najnowszym podcaście Instytutu Europy Środkowej rozmawiamy o polityce Chin wobec wojny toczonej przez Rosję na Ukrainie. Nie zajęły one jednoznacznego stanowiska w odniesieniu do tego konfliktu i jak na razie obserwują rozwój wydarzeń. Chiny są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Ukrainy. W ostatnim czasie zaapelowały o stworzenie specjalnego korytarza, poprzez który będzie można wywozić z Ukrainy m.in. produkty rolne. Na ile jest to możliwe – odpowiada starszy analityk z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Marta Drabczuk.

Zespół Bałkański

Komentarze IEŚ 608
- Zespół Bałkański

Bułgaria: krótkowzroczność unijnej presji w sprawie sporu z Macedonią Północną

Bułgarsko-macedoński spór o tożsamość i historię pozostaje przeszkodą na drodze do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Macedonii Północnej z Unią Europejską. Wraz ze zbliżającym się końcem francuskiego przewodnictwa w Radzie UE oraz czerwcowym szczytem Rady Europejskiej ponownie wzmagają się naciski na rozwiązanie kryzysu i rozpoczęcie negocjacji...

Więcej →

Zespół Bałtycki

Komentarze IEŚ 607
- Zespół Bałtycki

Łotwa przyciąga zagranicznych inwestorów

W 2021 r. Łotwa na tle państw OECD w relacji do potencjału gospodarczego okazała się liderem pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wartość ich napływu przekroczyła 4,5 mld euro, tj. prawie 14% jej PKB. Łotwa, traktując zagraniczny kapitał jako ważny impuls pobudzający gospodarkę, swoje wysiłki koncentruje na przyciąganiu inwestycji z państw...

Więcej →