26 kwietnia 2019

„Master Plan” i dyskusja z udziałem analityków IEŚ, 26.04.2019

„Master Plan” i dyskusja z udziałem analityków IEŚ, 26.04.2019

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Europejskie Koło Naukowe zorganizowały pokaz filmu „Master Plan” oraz dyskusję panelową na temat dezinformacji z udziałem dr Martyny Bildziukiewicz (East Stratcom Task Force – Europejska Służba Działań Zewnętrznych).
 
26 kwietnia 2019 (piątek),  godz. 11.15-13.15, sala 115 na Wydziale Politologii UMCS (plac Litewski 3).

11.15 | Oficjalne otwarcie – prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
11.30 | Pokaz filmu „Master Plan” (2016, reż. Sanita Jemberga)
12.30 | Dyskusja panelowa z udziałem:

  • dr Martyna Bildziukiewicz (ESTF-ESDZ)
  • Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji – CAPD)
  • dr Jakub Olchowski (UMCS, IEŚ)
  • dr Damian Szacawa (UMCS, IEŚ)

 
„Master Plan” to film dokumentalny przedstawiający metody, za pomocą których Rosja wpływa na politykę wewnętrzną państw bałtyckich, dzieląc lokalną społeczność, promując tęsknotę za ZSRR i odrzucając odzyskaną niepodległość państw bałtyckich.

Udostępnij