17 czerwca 2023

Zbrodnie wojenne Rosji w Ukraine w latach 2022-2023

Zbrodnie wojenne Rosji w Ukraine w latach 2022-2023

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS, Wydział Prawa i Administracjia UMCS oraz Instytut Europy Środkowej

zapraszają na międzynarodowe seminarium

Zbrodnie wojenne Rosji w Ukraine w latach 2022-2023

Powitanie:

· Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor INoPiA UMCS

· Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA UMCS

· Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor CEW UMCS

· Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor IES

Moderatorka: dr hab. Agnieszka Demczuk (Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS)

Tematy / Prelegenci/tki:

· Ludobójstwo w świetle prawa międzynarodowego, dr Edyta Lis, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS

· Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe popełnione na terytorium Ukrainy, doc. Anton Korynewycz, Przedstawiciel MSZ Ukrainy ds. Zbrodni Wojennych

· Władimir Putin przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze – odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne i ludobójstwo, dr Tomasz Lachowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

· Zbrodnie wojenne Zachodu i Rosji – fałszywa symetria, dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

· Sprawiedliwość czasu wojny – perspektywa Bałkanów i Ukrainy, dr Anna Adamska-Gallant, Uniwersytet Wrocławski, kluczowy ekspert ds. reformy sądownictwa EU Pravo Justice Ukraine

19 czerwca 2023 r. godz. 11:20–13:20
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, sala A 4.35, ul. Głęboka 45, Lublin
Język: polski i ukraiński

Zbrodnie wojenne Rosji plakat.pdf

Udostępnij