28 maja 2019

„Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 28.05.2019

„Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 28.05.2019

28 maja 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wzięła udział w seminarium naukowym pt. „Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dr Kuczyńska-Zonik wygłosiła referat pt. „Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w państwach bałtyckich i działania na rzecz ich zapobiegania”.

Program seminarium naukowego

„Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli”

Termin: 28 maja 2019 r. (wtorek)

Organizator

Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Miejsce

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, sala C 308

10.00–10.10 Otwarcie seminarium – powitanie gości

Moderator: dr Justyna Trubalska

10.10–10.30 – dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w państwach bałtyckich i działania na rzecz ich zapobiegania

10.30–10.50 – dr Kinga Smoleń, Reakcja Iranu na zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

10.50–11.10 – mgr Ewelina Paszkiewicz, Cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym

11.10–11.20 Przerwa kawowa

11.20–11.40 – mjr mgr Więczysław Jastrzębski, Utworzenie wojsk obrony cyberprzestrzeni w Siłach Zbrojnych RP

11.40–12.00 – dr Alina Betlej, Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw w hiperkonektywnej przestrzeni – ryzyka i wyzwania

12.00–12.20 – lic. Kinga Majcher, Zastosowanie Internetu i nowoczesnych technologii w koncepcji CPTED. Szanse, zagrożenia, korzyści

12.20–12.40 – dr Łukasz Wojciechowski, Ewolucja obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych na tle zmian w prawie wspólnotowym

12.40–12.50 Podsumowanie seminarium

13.00 Obiad – Hotel Rubikon

Udostępnij