11 września 2020

Debata na temat współczesnych relacji polsko-słowackich w Kotaniu k. Jasła z udziałem dr. Łukasza Lewkowicza, 11.09.2020

Debata na temat współczesnych relacji polsko-słowackich w Kotaniu k. Jasła z udziałem dr. Łukasza Lewkowicza, 11.09.2020

11 września w Kotaniu k. Jasła odbyła się debata na temat współczesnych relacji polsko-słowackich, w której udział wzięli konsul Republiki Słowackiej Slavomir Nagy i analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o aktualnym stanie relacji Polski i Słowacji, współdziałaniu obu państw w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza, turystyce transgranicznej, perspektywach współpracy. Uczestnikami spotkania byli stypendyści Podkarpackiego Programu Stypendialnego, a także społeczność lokalna. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Udostępnij