21 lipca 2020

Debata online „Dorobek Grupy Wyszehradzkiej a polska prezydencja” z udziałem analityka IEŚ dr. Łukasza Lewkowicza, 21.07.2020

Debata online „Dorobek Grupy Wyszehradzkiej a polska prezydencja” z udziałem analityka IEŚ dr. Łukasza Lewkowicza, 21.07.2020

21 lipca analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w debacie online „Dorobek Grupy Wyszehradzkiej a polska prezydencja” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu. Tematem spotkania była prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej i jej priorytety. Ponadto podsumowano wcześniejszą prezydencję czeską, poddano analizie 30 lat funkcjonowania V4, zaprezentowano wyzwania, przed którymi stoi obecnie Grupa. Dr Łukasz Lewkowicz przedstawił również współpracę wyszehradzką z perspektywy słowackiej.

Link do debaty w serwisie Facebook

Udostępnij