15 stycznia 2020

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w radiu TOK FM, 15.01.2020

Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w radiu TOK FM, 15.01.2020

W środę, 15 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Agnieszki Lichnerowicz w audycji „Światopodgląd” w radiu TOK FM. Rozmowa dotyczyła kwestii praworządności na Węgrzech w kontekście debaty na forum Parlamentu Europejskiego na temat zgodności węgierskiego ustawodawstwa z prawem UE. Między innymi od niej zależeć ma poczynienie ewentualnych dalszych kroków w procedurze artykułu 7 TUE wobec Węgier.

Link do audycji

Udostępnij