7 listopada 2019

Dr hab. Konrad Pawłowski laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową, 7.11.2019

Dr hab. Konrad Pawłowski laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową, 7.11.2019

7 listopada 2019 r. dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ, odebrał nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową: Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018. Wręczenie nagrody odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konwencji PTSM w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij