2 czerwca 2019

Dr Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ, w Radiu Lublin o stosunkach między Serbią i Kosowem oraz sytuacji wewnętrznej w Serbii, 2.06.2019

Dr Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ, w Radiu Lublin o stosunkach między Serbią i Kosowem oraz sytuacji wewnętrznej w Serbii, 2.06.2019