22 maja 2019

Dzień Socjologa na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 22.05.2019

Dzień Socjologa na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 22.05.2019

W zorganizowanej na WFiS UMCS konferencji uczestniczył dr Jakub Olchowski. Wziął udział w dyskusji na temat roli informacji w procesach i przemianach społecznych, koncentrując się na wpływie działań w sferze informacyjnej na bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej.

Udostępnij