15 września 2019

Interdyscyplinarna Szkoła Analiz Propagandy i Dezinformacji – z udziałem pracownika IEŚ, Warszawa, 13-15.09.2019

Interdyscyplinarna Szkoła Analiz Propagandy i Dezinformacji – z udziałem pracownika IEŚ, Warszawa, 13-15.09.2019

Dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ,  uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (przy wsparciu National Endowment for Democracy). Brali w nim udział specjaliści z zakresu stosunków międzynarodowych, komunikacji, psychologii, medioznawstwa i filologii z Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Udostępnij