6 grudnia 2019

Konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”, 6.12.2019

Konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”, 6.12.2019

6 grudnia 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Wykład wprowadzający „Inicjatywa Trójmorza – projekt przyszłości” wygłosił dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ. Analityk wziął również udział w dyskusji panelowej pt. „Wyzwanie dla regionów”, podczas której mówił m.in. o wkładzie think tanków i uczelni w rozwój Inicjatywy Trójmorza. 

IEŚ był partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-perspektywy-wspolpracy-gospodarczej-regionow-trojmorza 

Udostępnij