21 czerwca 2020

„Między morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie” – rozmowa o Inicjatywie Trójmorza z dr. Łukaszem Lewkowiczem i dr. Dominikiem Héjjem z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 21.06.2020

„Między morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie” – rozmowa o Inicjatywie Trójmorza z dr. Łukaszem Lewkowiczem i dr. Dominikiem Héjjem z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 21.06.2020