19 czerwca 2019

„Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w świetle doświadczeń członkowskich Polski w Unii Europejskiej” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 19.06.2019

„Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w świetle doświadczeń członkowskich Polski w Unii Europejskiej” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 19.06.2019

„Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w świetle doświadczeń członkowskich Polski w Unii Europejskiej” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 19 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019 r. dr Roman Romantsov z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ uczestniczył w seminarium naukowym „Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w świetle doświadczeń członkowskich Polski w Unii Europejskiej”, zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu ENACTED współfinansowanego z programu Erasmus+ Jean Monnet. Podczas sesji dr Romantsov zaprezentował wykład pt. „Partnerstwo Wschodnie dla Białorusi 2009-2019”.

Udostępnij