13 grudnia 2019

Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce, 12-13.12.2019

Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce, 12-13.12.2019

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywała się 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce”.

W konferencji udział wzięło troje analityków Instytutu Europy Środkowej. Dr Agata Domachowska z Zespołu Bałkańskiego wygłosiła referat pt. „Czarnogórska czy Serbska Cerkiew Prawosławna? Rola państwa w konflikcie między Cerkwiami. Przykład czarnogórski”. Dr Roman Romantsov z Zespołu Europy Wschodniej wygłosił referat pt. „Tomos dla Ukrainy – konsolidacja czy podział społeczeństwa?” Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego mówił o roli chrześcijaństwa w budowaniu wizerunku Węgier pod rządami koalicji Fidesz-KNDP („Węgry: chrześcijaństwo jako narzędzie w budowaniu wizerunku państwa”).

Udostępnij