29 maja 2019

Szkoła Wyszehradzka w Lublinie z udziałem analityków IEŚ, 29.05.2019

Szkoła Wyszehradzka w Lublinie z udziałem analityków IEŚ, 29.05.2019

29 maja 2019 r. oficjalnie zakończona została Szkoła Wyszehradzka w Lublinie. Był to realizowany w kwietniu i maju projekt edukacyjno-szkoleniowy skierowany do studentów i doktorantów lubelskich uczelni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa energetycznego oraz prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorem Szkoły był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Partnerem wydarzenia był Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opiekunem naukowym projektu był dr Łukasz Lewkowicz, starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej. W trakcie Szkoły wygłosił on prelekcję na temat szans i wyzwań stojących przed V4, uczestniczył w debacie eksperckiej „Jesień Narodów. 30-lecie demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej”, moderował debatę ekspercką o relacjach Chiny-V4 (z udziałem m.in. dra Dominika Héjja z IEŚ). Instytut Europy Środkowej objął również patronat honorowy nad wydarzeniem.

Udostępnij