19 marca 2019

„Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski” – konferencja, 19.03.2019

„Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski” – konferencja, 19.03.2019

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski.

Konferencja odbyła się 19 marca 2019 (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-116, I. piętro).

Szczegóły w załączniku.

Udostępnij