11 września 2019

VIII Doroczna Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej” z udziałem analityka IEŚ, 10-11.09.2019

VIII Doroczna Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej” z udziałem analityka IEŚ, 10-11.09.2019

W dniach 10-11 września 2019 r. dr Dominik Héjj, analityk Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, wziął udział w VIII Dorocznej Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej”, która odbyła się we Wrocławiu, w Centrum Historii Zajezdnia. Analityk wygłosił referat pt. „Problem emigracji zarobkowej Węgrów po 2010 roku i jego konsekwencje”. W panelu pojawiły się ponadto wystąpienia dotyczące polityki migracyjnej w Polsce, a także w innych państwach wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza. Jeden z referatów dotyczył migracji z krajów Afryki.

Udostępnij