22 stycznia 2020

Wizyta studyjna analityków Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 22.01.2020

Wizyta studyjna analityków Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 22.01.2020

W dniu 22 stycznia 2020 r. dr Agata Tatarenko, dr Dominik Héjj, dr Łukasz Lewkowicz i Szczepan Czarnecki, analitycy Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, wzięli udział w wizycie studyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Zespół Wyszehradzki spotkał się z pracownikami Departamentu Polityki Europejskiej i Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy Zespołu i Instytutu Europy Środkowej z MSZ w przygotowaniu polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 2020-2021.

Udostępnij