16 maja 2019

„Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne” – konferencja w Zamościu z udziałem IEŚ, 16-17.05.2019

„Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne” – konferencja w Zamościu z udziałem IEŚ, 16-17.05.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademią Ostrogską w Ostrogu (Ukraina) zorganizowała konferencję pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne”. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Europy Środkowej: dr Łukasz Lewkowicz, dr Jakub Olchowski i dr Konrad Pawłowski.

Udostępnij