Autor: Abit Hoxha

Russian Influence in the Western Balkans. Carrot or Stick?

This paper illustrates the influences that the Russian Federation has in the Balkans and particularly through using the Kosovo situation and Serbian implication. The Russian Federation attempts to oppose the EU and the US through using Serbia and Kosovo, often using soft and hard power by offering both humanitarian aid for Serbia but also by helping Serbia in military and defence...

Więcej →

Zespół Bałtycki

Komentarze IEŚ 214
- Zespół Bałtycki

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju sieci 5G na Litwie

W maju rząd Litwy zatwierdził wytyczne w sprawie rozwoju telefonii komórkowej piątej generacji (5G) na lata 2020-2025. W celu zapewnienia stopniowego i kontrolowanego rozwoju komunikacji 5G przystąpiono do działań na rzecz przygotowania na Litwie wydajnego środowiska prawnego i inwestycyjnego. Podjęte decyzje są zgodne ze strategią Unii Europejskiej, dotyczącą...

Więcej →