Raport: Monografie IEŚ 2 (2/2019)

Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk

ISBN: 978-83-66413-11-5

Liczba stron:

Format: B5

Wydanie: Lublin 2020

Opis: Prezentowana monografia naukowa ma na celu ukazanie perspektyw współpracy i rywalizacji między dwoma kluczowymi projektami integracyjnymi funkcjonującymi w Europie i na przestrzeni poradzieckiej z punktu widzenia naukowców z Federacji Rosyjskiej, Polski, Kirgistanu i Ukrainy. Artykuły autorstwa uczonych, w większości wybitnych specjalistów cieszących się w swoich państwach dużą estymą, których poglądy i podejścia są niejednokrotnie diametralnie różne, a czasem wręcz sprzeczne, są odzwierciedleniem stanu badań naukowych w poszczególnych państwach, a szerzej, obecnego stanu stosunków między Rosją a Zachodem. Wspomniana dychotomia zwiększa wartość prezentowanej publikacji, ponieważ czytelnik ma wyjątkową okazję do niezależnej oceny stanowisk różnych autorów, do zidentyfikowania wszystkich argumentów „za” i „przeciw” oraz indywidualnego wyboru osobistego spojrzenia na współczesny świat. Dopóki komunikacja między ludźmi o różnych poglądach jest możliwa, pozostaje nadzieja, że Europejczycy kiedyś wypracują akceptowalny dla wszystkich modus vivendi.

Pełny tekst publikacji: Spis treści / PDF

Udostępnij