Mежду двух миров: ожидания и реалии (2013-2020)”/ “Between two worlds: expectations and reality (2013-2020)

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Jurij Fedoryk, Andrzej Szabaciuk

ISBN: 978-83-8061-893-0

Liczba stron: 192

Format: B5

Wydanie: Lublin 2020

Opis: Monografia pt. Mежду двух миров: ожидания и реалии (2013-2020)/Between two worlds: expectations and reality (2013-2020) (Ukraina między dwoma światami: oczekiwania i rzeczywistość 2013-2020) pod redakcją Tomasza Stępniewskiego, Jurija Fedoryka i Andrzeja Szabaciuka jest owocem wieloletniej współpracy naukowej polskich i ukraińskich uczonych specjalizujących się w tematyce związanej ze stosunkami międzynarodowymi na obszarze poradzieckim. Autorzy poszczególnych tekstów to światowej sławy specjaliści od lat analizujący zarówno politykę Federacji Rosyjskiej w regionie, jak też procesy społeczno-polityczne w państwach Europy Wschodniej. W przygotowaniu monografii brali udział badacze z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa, Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Lwowskiej Akademii Medycznej im. Andrieja Krupinskiego, Berdiańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie.

Autorzy podjęli się analizy nieprostej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie po rosyjskiej agresji. Starali się przy tym przybliżyć zagadnienia dotyczące oczekiwań, jakie pokładano w Rewolucji Godności, oraz tego, w jakim stopniu udało się je zrealizować. Poszczególne rozdziały poświęcone są wyzwaniom, z jakimi musi się mierzyć Ukraina w kontekście wojny hybrydowej z Rosją, kwestiom związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym, polityką informacyjną i gospodarczą, przemianami religijnymi i etnicznymi na obszarach kontrolowanych przez Rosję oraz stosunkami politycznymi między Rosją, Ukrainą i Unią Europejską po 2014 r.

Publikacja dostępna na stronie Wydawnictwa KUL:

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/index.php

Udostępnij