Unia Europejska w turbulentnym świecie 30 lat traktatu z Maastricht

Redakcja: Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski

ISBN: 978-83-66413-86-3

Liczba stron: 249

Wydanie: Lublin—Warszawa 2022

Opis: W lutym 2022 roku obchodziliśmy trzydziestą rocznicę podpisania traktatu z Maastricht i jest to dobra okazja, aby zastanowić się tak nad jego znaczeniem dla integracji Europy, jak i nad samą Unią Europejską, jej zaletami i wadami systemowymi, niezbędnymi reformami, celami i zadaniami, tak aby mogła ona skutecznie funkcjonować w obecnym i przyszłym świecie, wśród wielu zagrożeń i nowych wyzwań. Taki też jest cel niniejszej publikacji, do udziału w której zaproszeni zostali przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza historycy, politolodzy, prawnicy oraz badacze współczesnych stosunków międzynarodowych. Autorzy dotykają problematyki genezy traktatu z Maastricht, jego celów, zadań i znaczenia dla integracji Europy, lecz również kwestii skutków tego traktatu dla postkomunistycznej Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), kondycji UE po trzydziestu latach od podpisania traktatu, widzianej z perspektyw sukcesów i porażek, a także stosunku Unii Europejskiej do konfliktów międzynarodowych, takich jak na przykład wojna Rosji z Ukrainą, czy stosunków z aktorem kluczowym na arenie międzynarodowej, czyli Chińską Republiką Ludową, oraz sytuacji UE po wyborach parlamentarnych we Francji.

Pełny tekst publikacji: Spis treści / PDF

Udostępnij