Prace IEŚ nr 15/2022

Ukraina w ogniu: pozamilitarne wymiary wojny

| Hanna Bazhenova

ISBN: 978-83-66413-95-5

Liczba stron: 77

Format: 135x200

Wydanie: Lublin 2022

Pełny tekst publikacji: PDF

Wstęp

Inwazja Rosji na Ukrainę stała się poważnym wyzwaniem nie tylko dla państwowości, suwerenności oraz integralności Ukrainy, lecz także dla europejskiego i światowego systemu bezpieczeństwa. Celem pracy jest ukazanie pozamilitarnych wymiarów trwającej wojny. Główny nacisk położony jest na negatywne skutki działań wojennych dla ukraińskiej gospodarki, a mianowicie dla sektora rolnego oraz środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego kraju. Ponadto przeanalizowana została kwestia wpływu inwazji zbrojnej na konsolidację narodu ukraińskiego. W obliczu zagrożenia egzystencjalnego organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wolontariusze i zwykli obywatele pokazali, że są w stanie wesprzeć swoje państwo i zjednoczyć miliony ludzi w kraju i poza jego granicami w celu obrony przed agresją Federacji Rosyjskiej. To prowadzi do wniosku, że na Ukrainie tworzą się sprzyjające warunki do przemian społeczno-gospodarczych, które z kolei mogą stać się istotnym czynnikiem motywującym do odbudowy i rozwoju nowoczesnego państwa po zakończeniu działań wojennych.
Udostępnij