Słowo kluczowe: kościół prawosławny

Zespół Europy Wschodniej

Komentarze IEŚ 6
- Zespół Europy Wschodniej

Tomos dla Ukrainy – konsolidacja czy podział społeczeństwa?

15 grudnia 2018 r. odbył się sobór zjednoczeniowy ukraińskich Kościołów prawosławnych. Do wydarzenia doszło w symbolicznym miejscu – Soborze Mądrości Bożej (Sofia Kijowska) w Kijowie. Na zjeździe powołano Kościół Prawosławny Ukrainy poprzez zjednoczenie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła...

Więcej →