Słowo kluczowe: polityka bezpieczeństwa cybernetycznego; Europa Środkowa