18 maja 2019

„15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej” – konferencja naukowa, 18.05.2019

„15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej” – konferencja naukowa, 18.05.2019

18 maja 2019 r.: konferencja naukowa pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej”

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej”, 18 maja 2019 r., Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS.

Udostępnij