30 czerwca 2020

„Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego” – webinarium, 30.06.2020

„Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego” – webinarium, 30.06.2020

Webinarium „Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego”

30 czerwca 2020
(wtorek)
godz. 10.00–11.30

Rejestracja  – odnośnik

Otwarcie
Beata Surmacz – dyrektor Instytutu Europy Środkowej

Uczestnicy
Katarzyna Dośpiał-Borysiak – Uniwersytet Łódzki
Jakub M. Godzimirski – Norwegian Institute of International Affairs
Agata Łoskot-Strachota – Ośrodek Studiów Wschodnich
Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Moderacja
Damian Szacawa – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z głównych priorytetów polityki zagranicznej państw w regionie Morza Bałtyckiego (RMB). W ostatnich latach dokonał się przełom w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa sieci przesyłowej. Program budowy połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich – obejmujący połączenia gazowe i mosty energetyczne – umożliwi zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do państw bałtyckich oraz połączenie infrastruktury elektroenergetycznej państw bałtyckich i Europy Zachodniej, co przyczyni się do kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy.

Jednocześnie nie można zapominać o obawach niektórych państw przed groźbą uzależnienia od dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej od największego eksportera tych surowców – od Rosji, która dodatkowo wzmacnia współpracę z Niemcami w ramach projektu połączenia gazowego Nord Stream 2. Ta wciąż nieukończona inwestycja stanowi obecnie główne wyzwanie dla polityki zagranicznej Polski i państw bałtyckich w RMB. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim wymiaru regionalnego, ale równocześnie przekłada się na kształtowanie polityk w Unii Europejskiej, a także – ze względu na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych – na poziom globalny. Alternatywą wobec Nord Stream 2 ma być rozbudowa terminalu LNG, a następnie zwiększenie dostaw LNG oraz budowa Baltic Pipe, który od października 2022 r. ma dostarczać norweski gaz do Polski przez Danię i Morze Bałtyckie.

Forma
Seminarium (webinarium) w języku polskim na platformie Zoom: Rejestracja  – odnośnik

Udostępnij

Załączniki