25 lutego 2020

Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? – dyskusja 25.02.2020

Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? – dyskusja 25.02.2020

Instytut Europy Środkowej zaprasza na prezentację raportu:

Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? – 

i dyskusję o sytuacji na granicy między Polską a Ukrainą z udziałem Marty Jaroszewicz.

Dyskusja odbędzie się 25 lutego o godzinie 12.30.

Marta Jaroszewicz wraz z Krzysztofem Mrozkiem w 2019 roku na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadziła badania na granicy polsko-ukraińskiej, w czasie których analizowała główne wyzwania w zakresie zarządzania granicą i rozwoju pogranicza. Wyniki zostały opublikowane w raporcie „Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?”.

Granica między Polską a Ukrainą niemal zupełnie zniknęła z debaty publicznej w obu krajach. Tymczasem sytuacja na granicy coraz bardziej się komplikuje. W 2019 roku przeprowadziliśmy na tej granicy szeroko zakrojone badania jakościowe obejmujące między innymi 58 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów. Na ich podstawie, a także w oparciu o analizę danych urzędowych, podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania: Jak sytuacja na granicy wpływa i może wpływać w przyszłości na stosunki dwustronne? Jak oddziałuje na pogranicze? Jak wygląda i jak powinna wyglądać polityka państwa polskiego w tej sferze, także na poziomie samorządowym? Uzyskana diagnoza posłużyła nam do zaproponowania rozwiązań, które pozwoliłyby przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa, rozumianą jako wielowymiarowa, lecz spójna polityka nakierowana na równoważenie wyzwań bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.

Moderacja dyskusji:
Dr hab. Tomasz Stępniewski
Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Dr Marta Jaroszewicz – od października 2019 roku adiunkt badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka projektu „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie”. Wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 2017-2019 kierowniczka projektu EU-STRAT (The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment) finansowanego ze środków Horizon 2020. Związana z programem forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.

Udostępnij

Załączniki