5 kwietnia 2019

Konferencja we Lwowie z udziałem IEŚ, 4-5.04.2019

Konferencja we Lwowie z udziałem IEŚ, 4-5.04.2019

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”. W czasie konferencji dwa panele współorganizowane były przez Instytut Europy Środkowej. Pierwszy panel, pt. „Uwarunkowania i zagrożenia procesów transformacyjnych na Ukrainie”, moderowany był przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL, IEŚ. W ramach drugiego panelu, pt. „Ukraina w systemie międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa”, dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, IEŚ wystąpił z referatem „Ukraina jako obszar rywalizacji między Federacją Rosyjską i UE”. Z referatami wystąpili także dr Konrad Pawłowski, dr Jakub Olchowski i dr Damian Szacawa.

Udostępnij