2 lipca 2019

„Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450 rocznica Unii Lubelskiej”, 2.07.2019

„Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450 rocznica Unii Lubelskiej”, 2.07.2019

2 lipca 2019 r. w Instytucie Europy Środkowej zaprezentowano raport „Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450 rocznica Unii Lubelskiej” przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Prezentacja połączona była z debatą na temat raportu i szerzej gospodarczych konsekwencji Unii Lubelskiej. 

Raport zaprezentował Piotr Arak – dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W debacie wzięli udział: prof. Maciej Bałtowski (kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii UMCS), dr hab. Bartosz Jóźwik (Katedra Ekonomii Międzynarodowej WNS KUL), prof.  Michał Kopczyński (Instytut Historyczny UW), dr hab. Robert Kozyrski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Spotkanie moderował dr hab. Tomasz Stępniewski, wicedyrektor Instytutu Europy Środkowej.

W XVI stuleciu Rzeczpospolita była jednym z największych państw europejskich, rozciągającym się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Rozwijała się gospodarczo i kulturalnie, a jej unikalne instytucje polityczne wzbudzały zainteresowanie elit intelektualnych całego kontynentu. W 450 rocznicę Unii Lubelskiej warto zastanowić się nad czynnikami, które doprowadziły do powstania tego niezwykłego państwa, ale również nad przyczynami jego upadku pod koniec XVIII wieku.

Udostępnij