24 września 2019

Seminarium „Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 24.09.2019

Seminarium „Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 24.09.2019

Instytut Europy Środkowej zaprasza na seminarium „Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo” organizowane w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II
Lublin, ul. Akademicka 15

24 września
14.00 – 15.30
SALA 14


MODERATOR
Dr hab. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

PRELEGENCI
Marko Kovačević, Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet Belgradzki, Belgrad, Serbia
Dr Silvana Mojsovska, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia Północna
Dr Jan Muś, Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska
Marko Savković, Belgradzka Fundacja Doskonałości Politycznej, Belgrad, Serbia
Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, Polska


Tematyka panelu dotyczy współczesnych stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Bałkanów Zachodnich. W ramach panelu omówione zostaną kwestie ewolucji stosunków międzynarodowych na obszarze byłej Jugosławii, zagadnienie sporów i konfliktów wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych w regionie, szanse i wyzwania polityki zagranicznej państw bałkańskich, perspektywy integracji euroatlantyckiej państw Bałkanów Zachodnich, rola i znaczenie regionu bałkańskiego w stosunkach międzynarodowych, obecne protesty społeczne w regionie oraz wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa subregionu Bałkanów Zachodnich.

Sylwetki prelegentów i szczegółowy program dostępne są na stronie Kongresu.

Udostępnij