24 września 2019

Seminarium „Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 24.09.2019

Seminarium „Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 24.09.2019

Instytut Europy Środkowej zaprasza na seminarium „Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo” organizowane w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II
Lublin, ul. Akademicka 15, 24 września, 11.30 – 13.00, SALA 14


SŁOWO WSTĘPNE O LINII PROGRAMOWEJ EUROPA ŚRODKOWA
Dr hab. Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Lublin

MODERATOR
Dr hab. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej, Lublin

PRELEGENCI
Dr Dominik Héjj, Instytut Europy Środkowej, Lublin
Agnieszka Lichnerowicz, Radio TOK FM, Warszawa
Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Res Publica, redaktor naczelny „Visegrad Insight”, Warszawa
Dr Agata Tatarenko, Instytut Europy Środkowej, Lublin


W ramach panelu zostaną omówione problemy stojące obecnie przed Grupą Wyszehradzką, w tym w pierwszej kolejności dotyczące integracji i bezpieczeństwa w regionie. Paneliści poruszą kwestie wspólne dla całej V4, jak np. kryzys migracyjny, wskażą również na interesy, które państwa grupy realizują w odmienny sposób, czego przykładem jest polityka energetyczna. Przeprowadzona dyskusja będzie miała na celu postawienie pytań i udzielenie odpowiedzi na temat przyszłości Grupy Wyszehradzkiej oraz wskazanie na szanse wynikające ze współpracy regionalnej.

Sylwetki prelegentów i szczegółowy program dostępne są na stronie Kongresu.

Udostępnij