5 kwietnia 2019

„Western Balkans brainstorm ahead of the Poznań Summit: focus on migration and social protests” – seminarium, 5.04.2019

„Western Balkans brainstorm ahead of the Poznań Summit: focus on migration and social protests” – seminarium, 5.04.2019

W dniu 5 kwietnia 2019 r. dr Jan Muś wziął udział w zorganizowanym przez European Council on Foreign Relations w Warszawie spotkaniu „Western Balkans brainstorm ahead of the Poznań Summit: focus on migration and social protests”.Seminarium poświęcone było zbliżającemu się poznańskiemu szczytowi Procesu Berlińskiego, w ramach którego spotykają się przywódcy państw UE oraz Bałkanów Zachodnich.

Udostępnij