4 sierpnia 2023

Spotkanie w ramach projektu: Women journalism atthe time of war. Exchange of experiences

Spotkanie w ramach projektu: Women journalism atthe time of war. Exchange of experiences

1 sierpnia w Instytucie Europy Środkowej odbyło się spotkanie z grupą 25 ukraińskich dziennikarek w ramach projektu: Women journalism atthe time of war. Exchange of experiences.


Dr Jakub Olchowski, dr Hanna Bażenowa i dr Andrzej Szabaciuk opowiedzieli o działalności analitycznej IEŚ i odpowiedzieli na pytania dotyczące relacji polsko-ukraińskich.
Dr Aleksanda Kuczyńska-Zonik poprowadziła warsztaty pt. Współpraca regionalna w czasie wojny.
Koordynatorem projektu jest dr Iwona Reichardt z Kolegium Europy Wschodniej oraz redaktorka New Eastern Europe.

Udostępnij