8 grudnia 2022

14 grudnia zapraszamy do Trybunału Koronnego w Lublinie na dyskusję i promocję monografii: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

14 grudnia zapraszamy do Trybunału Koronnego w Lublinie na dyskusję i promocję monografii: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

Zapraszamy 14 grudnia 2022 roku o godzinie 17.00 do Trybunału Koronnego w Lublinie na dyskusję i promocję monografii: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

Otwarcie:
– Dr hab. Beata Surmacz, dyrektor Instytut Europy Środkowej
W dyskusji udział wezmą:
– Prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
– Prof. Andrzej Gil, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
– Dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
Moderacja:
– Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
– Dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej oraz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Udostępnij