20 maja 2022

18 maja w Instytucie gościł dr Eyüp Ersoy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ahi Evrana w Kirşehir

18 maja w Instytucie gościł dr Eyüp Ersoy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ahi Evrana w Kirşehir

18 maja 2022 roku w IEŚ gościł Pan dr Eyüp Ersoy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ahi Evrana w Kirşehir (Turcja). Wygłosił on wykład nt. reakcji państw bliskowschodnich na agresję rosyjską wobec Ukrainy, wpływu wojny na Wschodzie Europy na dynamikę sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz obecności rosyjskiej w regionie Bliskiego Wschodu.

Po zakończeniu wykładu miała miejsce debata ekspercka, w której uczestniczyli pracownicy IEŚ oraz licznie przybyli goście. W dyskusji tej uczestniczyli m.in. Pan Adam Michalski z Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) oraz pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pan dr Bartosz Bojarczyk i Pan Majid Asadnabizadeh.

Udostępnij