31 maja 2024

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i co dalej? 23 maja 2024 roku, Uczelnia Łazarskiego

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i co dalej? 23 maja 2024 roku, Uczelnia Łazarskiego

Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, Koło Naukowe Ekonomistów i Dyplomatów Uczelni Łazarskiego oraz Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II i Instytut Europy Środkowej w Lublinie zorganizowały ogólnopolską  konferencję naukowej nt.:

                        20 lat Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i co dalej?,

która odbyła się w 23 maja 2024 roku w Uczelni Łazarskiego.  

                                             Cel konferencji:

Jak wskazuje tytuł, celem konferencji jest dyskusja nad akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz dokonanie bilansu naszego członkostwa, czyli odpowiedź na pytanie, co zyskaliśmy, a co straciliśmy będąc w latach 2004-2024 członkiem w tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Ponadto refleksja nad przyszłością UE, niezbędnymi reformami  oraz zadaniami i rolą w niej Polski.

                                             Program konferencji:

10,00-10,10  – Otwarcie konferencji:

– Prof. dr hab. Józef M. Fiszer – Kierownik Zakładu Europeistyki ISP PAN

– Dr Martin Dahl – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego

       10,10-12,10. Panel I. Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz jej uwarunkowania   

                                                 krajowe i międzynarodowe:

 1. Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PANWarszawa – Polska w Unii Europejskiej – droga i trwanie.
 2. Mgr Snizhana Radyk, Uczelnia Łazarskiego, Akcesja Polski do UE oraz jej uwarunkowania krajowe – doświadczenia sprzed lat niepodległości.
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich,  20 lat Polski w Unii Europejskiej w świetle teorii racjonalnego wyboru.

12,10-12,20 – dyskusja.

12,20-13,40. Panel II. Skutki społeczno-polityczne, gospodarcze i międzynarodowe dla   

                                          Polski po akcesji do Unii Europejskiej:

 1. Prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa – Suwerenność narodowa i tożsamość kulturowa Polski po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej.
 2. Dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa po przystąpieniu Polski do UE – próba bilansu.
 3. Dr hab. Jakub Wódka, prof.  Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa – Polska wobec idei strategicznej autonomii Unii Europejskiej.
 4. Prof. dr Jens Boysen, prof. Collegium Civitas, Warszawa, Następca Wielkiej Brytanii? Polska jako ‘pro-amerykański’ członek nieoficjalnej grupy kierującej Unią Europejską.
 5. Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa –  Personifikacja Unii Europejskiej w polityce rządów PiS. Frans Timmermans, zło ucieleśnione.

13,40 – 13,50  – dyskusja. 

13,50 – 14,20 – przerwa kawowa.

14,20 –  15,50. Panel III. Osiągnięcia i niepowodzenia oraz pozytywne i negatywne   

                    doświadczenia Polski po dwudziestu latach członkostwa w Unii 

                                                            Europejskiej:

 1. Illia Lisovskyl, Koło Naukowe Ekonomistów i Dyplomatów, Uczelnia Łazarskiego – Osiągnięcia polskiego sektora bankowego po integracji z UE – perspektywa stabilności finansowej.
 2. Maciej Marusza, Koło Naukowe Ekonomistów i Dyplomatów, Uczelnia Łazarskiego – Przystąpienie do wspólnego rynku a wpływy podatkowe nowych członków UE.
 3. Wiktor Wołkowski, Koło Naukowe Ekonomistów i Dyplomatów, Uczelnia Łazarskiego – Analiza pozytywnych i negatywnych doświadczeń Polski na płaszczyźnie ekonomicznej.
 4. Szymon Kędzierski, Koło Naukowe Ekonomistów i Dyplomatów, Uczelnia Łazarskiego – Analiza pozytywnych i negatywnych doświadczeń Polski na płaszczyźnie społecznej.
 5. Dr Dorota Ślażyńska-Kluczek, Uczelnia Łazarskiego – Podsumowanie prac Unii Europejskiej na rzecz integracji zasad raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.
 6. Mgr Angelika Gieraś, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW- Bilans zatrudnienia Polaków w służbie cywilnej w  instytucjach Unii Europejskiej – dlaczego jesteśmy wciąż niedoreprezentowani?
 7. Dr Michał Pienias, Uczelnia Łazarskiego – Kształtowanie kompetencji cyfrowych młodzieży w polskim systemie edukacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

15,50-16,00 – dyskusja.

16,00-16,50. Panel IV.  Przyszłość  Unii Europejskiej oraz wyzwania i zadania dla 

                                                                   Polski:

 1. Prof. dr hab. Janusz J. Węc, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Perspektywy reformy traktatowej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski.
 2. Dr Oleksii Polegkyi, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa – Nieokreślona przyszłość UE w perspektywie geopolitycznej: fragmentacja, konsolidacja czy rozpad Europy? 
 3. Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz  Grosse, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Czy Polska ma pomysł na Unię Europejską – bilans polskiej polityki europejskiej.
 4. Dr hab., Tomasz Stępniewski, prof.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Instytut Europy Środkowej, Lublin i dr Kinga Schlesinger, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Warszawa – Jak wojna Rosji z Ukrainą wpłynęła na sytuację bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej?

16,50-17,00 – dyskusja.

Udostępnij