26 listopada 2022

22 listopada 2022 roku w siedzibie głównej NATO w Brukseli odbyła się promocja IEŚ Policy Papers: „NATO’s Northern Flank in the Era of Strategic Competition” / Dominik P. Jankowski, Tomasz Stępniewski

22 listopada 2022 roku w siedzibie głównej NATO w Brukseli odbyła się promocja IEŚ Policy Papers: „NATO’s Northern Flank in the Era of Strategic Competition” / Dominik P. Jankowski, Tomasz Stępniewski

Dominik P. Jankowski i Tomasz Stępniewski zapraszają na YouTube do lektury IEŚ Policy Papers: NATO’s Northern Flank in the Era of Strategic Competition

22 listopada 2022 roku w siedzibie głównej NATO w Brukseli odbyła się promocja IEŚ Policy Papers: „NATO’s Northern Flank in the Era of Strategic Competition”, redakcja Dominik P. Jankowski, Tomasz Stępniewski, Lublin 2022. W prezentacji udział wzięli reprezentanci przedstawicielstw państw członkowskich przy NATO, m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii, Polski oraz z misji Ukrainy przy NATO.
Nasi autorzy: Miłosz J. Cordes, Hasit Thankey, Paul Dickson, Marc Ozawa, Alexander Lanoszka.

Publikację można pobrać z naszej strony

https://ies.lublin.pl/ies-policy-papers/natos-northern-flank-in-the-era-of-strategic-competition/

Udostępnij