19 grudnia 2023

5 lat działalności Instytutu Europy Środkowej

5 lat działalności Instytutu Europy Środkowej

15 grudnia 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie z okazji pięciolecia działalności Instytutu Europy Środkowej.

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniami zaproszonych gości m.in Prezydenta Lublina, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, p. poseł Marty Wcisło, Rektora UMCS, Prorektora KUL.

W ramach spotkania dyrektor Beata Surmacz podsumowała działalność IEŚ w ostatnich pięciu latach. Zaprezentowano również film: Współpracownicy i przyjaciele o Instytucie.

Następnie odbyła się debata: Europa Środkowa – Ukraina. Porozmawiajmy o przyszłości. Uczestniczyli w niej Bogumiła Berdychowska, Agnieszka Legucka, Jakub Olchowski i Jakub Bornio. Dyskusję moderowali Agnieszka Bryc i Marcin Supreczyński.

Udostępnij